W czwartek - 28 września 2017 r. - tj. w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki (spowiednika św. Siostry Faustyny) tysiące ludzi na całym świecie zgromadziło się w swoich miejscowościach: na placach, w parkach i na chodnikach miast, aby Koronką do Miłosierdzia Bożego połączyć się we wspólnej modlitwie. Podobnie było i w naszym mieście. 

            O 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia spora grupa mieszkańców Golubia-Dobrzynia zgromadziła się obok Pomnika Matki Bożej, przed kościołem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Rodziny z Domowego Kościoła naszej parafii rozdały zebranym przygotowane wcześniej kartki z tekstami pieśni do Miłosierdzia Bożego. Przypomniane zostały także tegoroczne intencje wyznaczone przez Organizatorów..

            W tym roku przez modlitwę „Koronką na ulicach miast” zawierzyliśmy: kapłanów; prosiliśmy o pokój na świecie (zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu), powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów; Prezydenta i cały Rząd Polski oraz nasze miasto, rodziny i nas samych.

            W trakcie śpiewu i trwającej modlitwy dołączali do nas sukcesywnie inni przechodnie i osoby powracające do domów ze swoich miejsc pracy. Na zakończenie Koronki, polecane intencje powierzyliśmy także Matce Najświętszej patrzącej na nas i nasze miasto z wysokości postumentu. Przyjęliśmy błogosławieństwo Boże z rąk kapłana i zrobiliśmy wspólne - pamiątkowe zdjęcie.

            Cieszymy się, że naszą modlitwę wspierali nie tylko księża Biskupi, ale i Władze Samorządowe – a wśród nich przedstawiciele Pana Burmistrza.

            Miłosierdzie Boże nie zna granic i rozlewa się wszędzie tam, gdzie wierni pokornie o nie proszą. Dlatego z ogromną wdzięcznością patrzymy również na to, że dzieło Iskry Bożego Miłosierdzia nagłaśniają i obejmują swoim patronatem medialnym m. in. TVP1 oraz Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”.

Rodziny z Domowego Kościoła w Dobrzyniu nad Drwęcą