Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.



 

Liturgia dnia



 



Tłumaczenie strony



 



Licznik odwiedzin



 

Dane adresowe

 

Parafia

Rzymskokatolicka

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

w

Dobrzyniu nad Drwęcą

ul. Plac 1000-lecia 14

87-400 Golub - Dobrzyń

 DIECEZJA  PŁOCKA


 

Kontakt

tel. 566832330

e-mail: katarzynadobrzyn@wp.pl

 

Kapelan szpitala

tel. 798 926 637


  

Konto bankowe parafii 

 

PKO BP S.A. Oddział 1
w Golubiu - Dobrzyniu
nr rachunku:
53 1020 5024 0000 1802 0037 9784
Konto dla wpłat zagranicznych
KOD BIC (SWIFT)
BPKOPLPW 53 1020 5024 0000 1802 0037 9784
 

 

 

ADWENT

 


Koronka do Miłosierdzia Bożego w mieście

 

28 września 2016 r. po raz kolejny mieszkańcy Golubia - Dobrzynia
włączyli się w odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji o pokój na świecie oraz w intencjach naszego miasta. Modlitwie, która jednocześnie jest odmawiana w wielu miastach w Polsce i zagranicą, przewodniczył ks. Wiesław Jóźwiak. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej GALERII.


Światowe Dni Młodzieży

 

W dniach 23 - 28 lipca 2016 r. Na terenie naszej Parafii gościliśmy młodzież z Włoch z regionu Lombardia. Po 5 dniowym pobycie w naszym mieście i w rodzinach naszej parafii, młodzież udała się wraz z naszymi wolontariuszami na spotkanie z papieżem Franciszkiem do Krakowa.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu pobytu młodzieży z Włoch.


Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

 

W dniach 15 i 22 maja 2016 r. w naszej parafii miały miejsce uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Przyjmowały ją dzieci z klas trzecich należących do naszej parafii oraz uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego.

Dzieciom życzymy czystości serc i częstego przyjmowania Pana Jezusa pod postacią chleba w komunii świętej.


Nocna Droga Krzyżowa

 

W Wielką Środę po godzinie 20.00 wolontariusze ŚDM wraz opiekunem  ks. Pawłem Soleckim zorganizowali w tym roku pierwszą Ekstremalną Drogę Krzyżową z Dobrzynia n/ Drwęcą do Obór. Wzięło w niej udział 120 parafian.

Dziękujemy za wspólną modlitwę i wytrwałą wędrówkę z Panem!


Piłka nożna ministrantów

 

W sobotę 19 marca ministranci z naszej parafii wzięli udział w rejonowym turnieju piłki nożnej. Zajmując 2 miejsce wezmą udział w finale rozgrywek diecezjalnych w Sierpcu.

Gratulujemy !

 

 DyplomDyplom


Droga krzyżowa

 

11 marca 2016 r. podobnie jak w ostatnich latach przeżywaliśmy Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie naszego wspólnego nabożeństwa. 


Wykład jubileuszowy

 

3 marca 2016 r. w naszym kościele z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbył się wykład zatytułowany "Chrzest Piastowiczów i denar św. Piotra". Wygłosił go Pan prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, wykładowca UKSW w Warszawie oraz prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego.

 


 Wigilia Domowego Kościoła

 

W niedzielę 03 stycznia 2016 r. jak co roku odbyło się spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła. Warto wspomnieć, że w tym roku przypada 20-lecie działalności tej wspólnoty w naszej parafii. Uroczystą wigilię uświetnili swoją obecnością ks. Wiesław Jóźwiak moderator Domowego Kościoła w naszej parafii oraz para rejonowa Mirosława i Zbigniew Chrzanowscy.

Więcej informacji o tym spotkaniu znajdziemy w zakładce Grupy Parafialne pod nazwą Domowy Kościół. Zdjęcia prezentujemy w naszej parafialnej GALERII.

 


Rodzinne kolędowanie

 

W niedzielę Świętej Rodziny tj. 27 grudnia 2015 r.  o godzinie 16:45 miało miejsce w naszym kościele parafialnym rodzinne kolędowanie. Każdy kto chciał mógł przynieść dowolny instrument aby na nim grać wyświetlane na ekranie kolędy. Dziękujemy licznie przybyłym osobom grającym i śpiewającym na to wspólne dzieło rodzinnego muzykowania.  

  


Rekolekcje Adwentowe

 

Od III niedzieli adwentu - 13 grudnia 2015 r.  do środy włącznie  przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadził ks. dr Andrzej Leleń. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udzial w tych rekolekcyjnych rozmyślaniach oraz poprzez sakrament pokuty przygotowali się duchowo do Świąt Narodzenia Pańskiego. 


 Odpust parafialny

 

25 listopada obchodziliśmy w naszej parafii doroczny odpust ku czci patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Kazania odpustowe głosił ks. mgr Krzysztof Świerczyński, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Święta Katarzyna Aleksandryjska

Święta Katarzyna Aleksandryjska należała do najbardziej znanych świętych, szczególnie na Wschodzie, chociaż jej kult rozwinął się także i na Zachodzie. Jednakże mało jest o niej wiadomości. Są dwa opisy jej męki i śmierci, ale pochodzą dopiero z wieku VI i są powiązane z legendami. Są dwa świadectwa o św. Katarzynie z wieku IV, bliskie czasów świętej. Dali je św. Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.

czytaj więcej

Według zachowanych źródeł Katarzyna pochodziła ze stolicy Egiptu, Aleksandrii, wywodziła się z królewskiego rodu. Była więc osobą zamożną i bardzo wykształconą we wszystkich ówczesnych dziedzinach. Miała wielu znamienitych kandydatów na męża, ale ich propozycje odrzucała, złożyła bowiem jako chrześcijanka dozgonny ślub czystości. W wieku 18 lat umacniała w wierze chrześcijan prześladowanych za czasów rzymskiego cesarza Maksencjusza. Próbowała również przekonać swoimi argumentami samego cesarza, obecnego wówczas w Aleksandrii, do wiary w Chrystusa. Maksencjusz zarządził dysputę grona kilkunastu filozofów z Katarzyną. Filozofowie zostali przekonani przez Katarzynę i nawrócili się na chrześcijaństwo. Katarzyna, jak bywało to z innymi chrześcijanami podczas prześladowań, była zmuszana do złożenia ofiary pogańskim bożkom, w konsekwencji do wyparcia się wiary w Chrystusa, lecz nie poddała się. Aresztowano ją i poddano strasznym torturom: „smagano żyłami wołowymi tak, że ciało męczennicy było jedną raną, morzono głodem, łamano jej kości, wreszcie ścięto mieczem” (W. Zaleski). Było to na początku IV wieku około roku 307-312. Według legendy ciało św. Katarzyny aniołowie przenieśli z Aleksandrii do kościoła klasztornego na Górze Synaj, gdzie relikwie świętej przebywają do dzisiaj (H. Fros, J. Zbiciak).

Kult św. Katarzyny znany początkowo w Egipcie, rozpowszechnił się na cały chrześcijański Wschód, a jego centrum była wspomniana Góra Synaj. W Kościele Zachodnim znany jest od wieku VIII. Cześć św. Katarzyny w średniowieczu propagowali benedyktyni z opactwa Monte Cassino. Powstało wiele świątyń pod wezwaniem świętej. O żywym kulcie świętej męczennicy świadczą jej patronaty. Święta Katarzyna jest patronką Zakonu Katarzynek, adwokatów, filozofów chrześcijańskich, kolejarzy, kołodziejów, młynarzy, modystek, mówców, literatów, powroźników, prządek, stowarzyszeń literackich, studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów, prostego ludu, uniwersytetów. Jest w herbie polskich miast: Działdowa, Dzierzgonia, Góry k. Wrocławia, Niebylca k. Rzeszowa, Nowego Targu, Rudna (U. Janicka-Krzywda).

Liturgiczny obchód ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, przypada na dzień 25 listopada i ma rangę wspomnienia dowolnego. W Archidiecezji Białostockiej w kościele kolegiackim w Krypnie jest boczny ołtarz z obrazem św. Katarzyny i w dniu 25 listopada przypada doroczna uroczystość odpustowa. Święta Katarzyna w parafii krypniańskiej cieszy się dość dużym jeszcze kultem.

W ikonografii św. Katarzyna jest ukazywana „jako młoda dziewica o niezwykłej urodzie, w koronie na rozpuszczonych falujących włosach, w bogatej sukni, z księgą w dłoni lub jako męczennica z atrybutami męczeństwa (koło zębate, miecz), u jej stóp leży niekiedy głowa lub postać cesarza Maksencjusza; atrybutem Katarzyny jest także pierścień zaręczynowy, wkładany jej na palec przez Dziecię Jezus — jest to symbol mistycznych zaślubin z Chrystusem” (M. Jacniacka).

Z osobą św. Katarzyny wiązały się przysłowia dotyczące Adwentu oraz obserwacji pogody. Na przykład „Katarzyna Adwent zaczyna”, „Święta Katarzyna dnia urzyna”, „Wigilia na Katarzyny wróży, jaka pogoda w lutym służy”, „W Katarzyny dzień jaki, cały grudzień taki” (W. Prawdziwy).

Wigilia św. Katarzyny była niegdyś czasem matrymonialnych wróżb kawalerskich. Otóż w wigilię św. Katarzyny kawaler ścinał gałązkę wiśni i stawiał do wody. Gdy gałązka zakwitła na Boże Narodzenie, oznaczało to, że ślub odbędzie się jeszcze w najbliższym karnawale. Natomiast, aby poznać imię przyszłej żony, należało również w wigilię św. Katarzyny wieczorem położyć pod poduszkę karteczki z imionami znanych dziewcząt i następnego dnia wylosować spod poduszki jedną z tych karteczek. Na niej znajdowało się imię przyszłej małżonki (W. Prawdziwy).

Niech św. Katarzyna Aleksandryjska wspiera nas w wyznawaniu wiary i broni nas od grzechu. (źródło: www.opoka.org.pl)


Wspomnienie świętego i Apel Jasnogórski

 

22 października obchodziliśmy wspomnienie św. Jana Pawła II. W tym dniu o godzinie 20.30 nasz chór GAUDIUM oraz wolontariusze ŚDM przygotowali oratorium słowno - muzyczne połączone z Apelem Jasnogórskim. Młodzież z wolontariatu prezentowała teksty św. Jana Pawła II przygotowane przez naszą chórzystkę Joannę Bawoł, chór prezentował pieśni tematycznie związane z tekstami a całość zwieńczył obraz z filmami z pielgrzymek św. Jana Pawła II w różnych miejscach świata.

Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy Bogurodzicę i Apel Jasnogórski a wychodząc z kościoła mogliśmy ucałować relikwie św. Jana Pawła II  i zabrać do domów iskrę miłosierdzia.

Dziękujemy wszystkim występującym oraz parafianom, którzy przybyli aby modlić się na tym uroczystym apelu.

Zdjęcia z tego wydarzenia prezentujemy w naszej GALERII.   


Znaki Światowych Dni Młodzieży

 

6 września w naszej parafii miała miejsce peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży. Zostały podarowane one młodzieży przez Jana Pawła II a są nimi Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. 

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Ojciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.

Znaki zostały wprowadzone do naszego kościoła przez proboszcza naszej parafii ks. kan. Jarosława Kuleszę podczas Mszy św. sprawowanej o godzinie 10.30. Młodzież z naszego wolontariatu w procesji wniosła je do naszego kościoła. W oprawie Mszy św. uczestniczył chór szkolny CANTUS.

Przez cały dzień oraz całą noc do godziny 8.00 wiele osób z naszej parafii oraz wolontariusze prowadziło adorację przy znakach ŚDM.

Relacja zdjęciowa z pobytu znaków w naszej parafii znajduje się w GALERII.


Młodzież naszej parafii we Włoszech

 

W dniach od 17 do 28 lipca 2015 r. młodzież ze szkolnego chóru CANTUS oraz przedstawiciele Parafialnego Biura Światowych Dni Młodzieży przebywali z wizytą w Diecezji Brescia we Włoszech. W programie zwiedzania przygotowanym przez księży z diecezji Brescia znalazły się miasta: Mediolan, Brescia, Verona, Padwa, Wenecja. Ponadto grupa odwiedziła wystawę EXPO w Mediolanie, wypoczywała nad jeziorem Garda oraz w Aquaparku i parku rozrywki - Gardalandzie. Najważniejszą częścią pobytu naszej młodzieży była integracja z młodzieżą diecezji Brescia. Wspólnie uczestniczyliśmy w pielgrzymce na Monte Guglielmo.  Nasz chór przygotował oprawę Mszy świętych z udziałem biskupa diecezji Brescia Luciano Monari oraz w miejscowościach Inzino i Colio. Byliśmy również na spotkaniu z prezydentem miasta Brescia.

Również wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z naszej parafii odbyli swoją podróż do Włoch (w dniach od 20 do 28 lipca). W programie przygotowanym przez Diecezję Płocką oraz ks. Pawła młodzież odwiedziła Rzym i uczestniczyła w przygotowanych przez wykwalifikowanych trenerów warsztatach, które mają pomóc w organizacji pobytu uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Polsce. W programie nie zabrakło oczywiście czasu na zwiedzanie Rzymu.

Obszerną relację zdjęciową z letniego pobytu naszych grup we Włoszech prezentujemy w GALERII


Pielgrzymka rowerowa

 

Zdjęcia z pielgrzymki rowerowej z naszej parafii na Jasną Górę oraz informacje na temat pielgrzymek rowerowych znajdują się na stronie:

https://www.facebook.com/pages/Pielgrzymka-Rowerowa-Dobrzy%C5%84-nad-Drw%C4%99c%C4%85/761305283941907


Święcenia kapłańskie

 

W dniu 6 czerwca 2015 r. z rąk ks. Biskupa Piotra Libery święcenia kapłańskie przyjęło siedmiu diakonów naszej płockiej diecezji. Wśród nowo wyświęconych prezbiterów kościoła płockiego jest nasz parafianin ks. Tomasz Dec.

W niedzielę 7 czerwca o godzinie 12:00 ks. Tomasz odprawił w naszym kościele parafialnym swoją Mszę Prymicyjną.

Relację zdjęciową ze święceń kapłańskich w Katedrze Płockiej oraz z Mszy św. prymicyjnej prezentujemy w naszej GALERII


Uroczystości komunijne

 

W dniach 24 i 31 maja w naszej parafii odbyły się uroczystości komunijne. Dzieci z klas III szkoły podstawowej przyjęły uroczyście po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca a dzieci

z klas IV uroczyście odnowiły przyrzeczenia chrztu świętego.  

Zdjęcia z tych uroczystości prezentujemy w naszej GALERII.


Koncert organowy

 

W sobotę o godzinie 19.00 w naszym kościele rozbrzmiały dźwięki muzyki organowej. Wystąpili uczniowie i studenci Pana Rafała Gumieli nauczyciela klasy organów w naszej Golubsko - Dobrzyńskiej szkole muzycznej.

W programie usłyszeliśmy utwory w wykonaniu:

 1) Kacpra Gutkowskiego

     - "Niech nam żyje gospodarz"

 2) Kamila Osińskiego

     - "Preludium g-moll" J. S. Bach

     - "Preludium F-dur" J. S. Bach

 3) Urszuli Chomicz

     - "Fantazja c-moll" J. S. Bach

     - "Suite Botique op. 25 cz. III Piere a Notre-Dame" Leon Boellmann

 4) Rafała Gumieli

     - "Fantazja G-dur" J. S. Bach

 

W naszej GALERII prezentujemy zdjęcia z tego koncertu.


Wizyta delegacji z Włoch

 

W dniach od 27 do 30 kwietnia gościmy w naszej parafii duszpasterzy z diecezji Brescia odpowiedzialnych za przygotowanie pobytu młodzieży z w/w diecezji na terenie naszej parafii. W pierwszym dniu pobytu w Polsce kapłani spotkali się z biskupem diecezji płockiej ks. Piotrem Liberą.

W naszej GALERII prezentujemy zdjęcia ze spotkania z ks. biskupem.

Zapraszamy również do obejrzenia wywiadu z naszymi gośćmi z Włoch.

 


 VIII Płocki Maraton Biblijny

 

W dniu 18 kwietnia 2015 r. w nasza parafia przyłączyła się do organizowanego przez naszą Diecezję Maratonu Biblijnego. Organizatorem tego przedsięwzięcia w naszej parafii była Akcja Katolicka a nad przebiegiem całości czuwał ks. Piotr Chojnowski.

Maraton Biblijny to wielogodzinne publiczne czytanie wybranych fragmentów Pisma Świętego.

Od tego roku płocki Maraton Biblijny (13-29 kwietnia) ma zmienioną formułę: Pismo św. jest czytanie przy płockiej bazylice katedralnej oraz w parafiach, które zadeklarowały swój udział w wydarzeniu. Będą to parafie: Rypin, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki, Dobrzyń n. Drwęcą, Bielsk, Staroźreby, Płock pw. Świętego Krzyża, Nasielsk, Płock pw. św. Wojciecha, Opinogóra, Ciechanów pw. św. Piotra Apostoła, Żuromin, Bieżuń. Łączy czas czytania wyniesie 120 godzin. Organizacji przedsięwzięcia podjęły się Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

Maraton płocki od 3 lat, dzięki pozytywnej odpowiedzi duchowieństwa oraz sióstr i braci z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Prawosławnego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ma też charakter ekumeniczny.

Zdjęcia z Maratonu Biblijnego w naszej parafii znajdują się w naszej GALERII.


Triduum Paschalne

 

Tegoroczne Triduum Paschalne przyniosło nam różne przedstawienia i koncerty. W Wielki Piątek młodzież z wolontariatu ŚDM przedstawiła teatr cieni pt. "Droga Krzyżowa". Obszerne fragmenty filmowe oraz zdjęcia z tego przedstawienia znajdują się na stronie ŚDM Dobrzyń n/Drwęcą.

W Wielką Sobotę wystąpiła młodzież z klasy mundurowej z Gimnazjum Miejskiego oraz nasz chór GAUDIUM. W naszej GALERII prezentujemy zdjęcia z tych wydarzeń pt. "Triduum Paschalne".

 


Konkurs biblijny

 

4 marca 2015 r. w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu - Dobrzyniu odbył się dekanalny konkurs biblijny dla dzieci ze szkoły podstawowej obejmujący Ewangelię św. Łukasza.

Do finału diecezjalnego zakwalifikowała się (zajmując I miejsce) nasza parafianka Agata Trawińska. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Organizatorem konkursu dekanalnego był dziekan dekanatu Dobrzyń nad Drwęcą ks. kan. Jarosław Kulesza. Uczniów przygotowały zaś nauczycielki religii - panie Emilia Dołęgowska i Bożena Kalinowska przy współpracy pań Marii Słomskiej i Joanny Szymańskiej. 

W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych w: Dobrzyniu, Chrostkowie, Radominie i Zbójnie.

Zdjęcia z przebiegu konkursu prezentujemy w naszej GALERII.


Światowe Dni Młodzieży

 

W dniu 2 marca 2015 r. w naszym kościele odbyło się spotkanie organizacyjne wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. z naszej parafii.

Przedstawione zostały cele do realizacji przez wolontariuszy oraz wybrano grupy i zadania dla nich.

Powstały grupy takie jak MEDIALNO - JĘZYKOWA ,   KULTURALNO-TURYSTYCZNA , REKREACYJNO-PORZĄDKOWA I LITURGICZNA.

Spotkanie poprowadził ks. Paweł Solecki wraz z przedstawicielami Biura Parafialnego ŚDM.

Relacja z tego wydarzenia na:

https://www.facebook.com/pages/%C5%9Awiatowe-Dni-M%C5%82odzie%C5%BCy-2016-Golub-Dobrzy%C5%84/387184974792224?notif_t=fbpage_fan_invite

 

Nadal przyjmujemy jeszcze zgłoszenia dla wolontariuszy chętnych uczestniczyć w tym dziele jakim są Światowe Dni Młodzieży w naszej parafii.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w zakładce Światowe Dni Młodzieży. 


Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii

 

„Osobowy wymiar nawrócenia” – pod takim hasłem w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej odbywały się rekolekcje z udziałem 76 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (20-22 lutego). Rekolekcje poprowadził ks. mgr Rafał Pabich, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

W czasie Eucharystii na zakończenie rekolekcji bp Piotr Libera wręczył szafarzom przedłużenie misji kanonicznej do pełnienia posługi na kolejny rok.

Zdjęcia z tych rekolekcji znajdują się w naszej GALERII.

czytaj więcej

Trwający już trzy lata konflikt w Syrii pochłonął ponad 300 tysięcy ofiar, w tym 10% tej liczby stanowią dzieci. Liczba uchodźców sięga już ponad 3 miliony, a ponad 5 milionów zostało przesiedlonych wewnątrz kraju! Te liczby rosną każdego dnia. Nie możemy przejść obok tego obojętnie i ważne jest, aby o trudnej sytuacji naszych braci w wierze dowiedzieli się wszyscy Polacy.

Krucjata modlitewna „100 dni dla Syrii” polega na 100-dniowej nieustającej modlitwie – w dzień i w nocy, łącznie przez 2400 godzin. Każda chętna osoba, która skontaktuje się z organizatorami, otrzyma konkretny dzień i godzinę modlitwy (np. 27 lutego 2015 r. o godz. 5) i w tej godzinie zobowiązana jest modlić się w intencji chrześcijan prześladowanych w Syrii.

Krucjata modlitewna jest organizowana przez Studentów WSKSiM w Toruniu we współpracy z Fundacją Piękna Polska. Zachęcamy do konkretnego włączenia się w tę modlitewną krucjatę!

Polub akcję na fb: https://www.facebook.com/100dnidlaSyrii

Kontakt:
MAIL: 100dnidlasyrii@gmail.com
Zgłoś się przez stronę: www.100dnidlasyrii.pl

PLAKAT

Informacje również na stronie

http://100dnidlasyrii.pl/


 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?