Proboszcz Parafii

 

ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza

 • Data i miejsce święceń:  14 czerwca 1986 r., Płock

 • Proboszcz Parafii od 2006 roku

 • Dziekan Dekanatu Dobrzyń nad Drwęcą

 • Dekanalny duszpasterz narzeczonych i rodzin

 • Opiekun Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

 


 

Wikariusze

 

 

ks. mgr Jarosław Korniak

 *   Data i miejsce święceń:   5 czerwca 2004 r., Płock 

  *  W parafii od 2015 roku 

  * Opiekun scholi dziecięcej

   *   Opiekun   KŻR

  * Katecheta w ZS nr 3

 

 

ks. mgr  Tomasz  Kaszanek

 * Data i miejsce święceń:   4 czerwca 2005 r.,  Płock

 * W parafii od 2017 roku

  * Katecheta w ZS nr 2

  * Opiekun Ministrantów

   *  Dekanalny  Duszpasterz  Liturgicznej Służby  Ołtarza

  * Przewodnik Grupy Pielgrzymów Rowerowych

  * Opiekun Parafialnej Sekcji Piłki Siatkowej 

 

 

 

ks. mgr Tomasz Gerek

 * Data i miejsce święceń:    15 czerwca 2019 r.,  Płock

 * W parafii od 2019 roku 

 * Dekanalny duszpasterz młodzieży

 * Opiekun parafialnej grupy Wolontariatu ŚDM

* Moderator Domowego Kościoła

 * Katecheta w ZS nr 2