Z dziejów parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą (1909 - 1999)

Michał Marian Grzybowski

Studia Płockie 29, 225 - 238