Już w pierwszych latach istnienia Kościoła  osoby świeckie zanosiły Komunię Św. tym, którzy z racji choroby lub wieku nie mogli uczestniczyć we Mszy św. Eucharystię zanoszono też do więzień, w których przebywali chrześcijanie, skazani za wiarę w Chrystusa. Nawiązując do tej prastarej tradycji   Konferencja Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku „określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać świeckich Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej”.

Synod Biskupów poświęcony Eucharystii zaznacza, że Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej zachęca się, by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym wieku , które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele.

Do zasadniczych obowiązków Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. należy pomoc w zanoszeniu Pana Jezusa chorym i niepełnosprawnym.

Nadzwyczajny Szafarz pomaga też kapłanom w rozdawaniu Komunii Świętej w kościele podczas Eucharystii .

Raz do roku Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej mają obowiązek uczestniczenia w rekolekcjach formacyjnych,  co jest warunkiem koniecznym, aby Ksiądz Biskup przedłużył im misję do pełnienia posługi w parafii.  

Początek Posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w naszej parafii rozpoczął  się w 1998 roku.  
   W tej chwili w naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej pełnią następujące osoby:

* Józef Gąska

* Wojciech Ostoja-Lniski

* Piotr Przedpełski

* Tadeusz Szynkiewicz

Każdy z nich pragnie zanosić Komunię Świętą do jak największej ilości osób. Wielu chorych i starszych uczestniczy w transmisji Mszy św. w TV lub przez radio.

W pełny sposób mogliby przeżywać Mszę św. przyjmując Eucharystię, którą przyniesie Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św.

Dlatego bardzo prosimy i gorąco zachęcamy, aby osoby, które pragną przyjmować Komunię Świętą nawet w każdą niedzielę, śmiało zgłosiły to życzenie do Księdza Proboszcza.  

Jeden z naszych czterech Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii przyjdzie chętnie do każdej osoby!

Zapraszamy!