22 sierpnia 2019 r. posługę w naszej parafii kończy ks. Grzegorz Sieczka. Ks. Grzegorz katechizował w ZS nr 2, zajmował się młodzieżowym wolontariatem, był parafialnym moderatorem Kościoła Domowego i pełnił funkcję dekanalnego duszpasterza młodzieży. W niedzielę 18 sierpnia miało miejsce uroczyste pożegnanie przez ks. proboszcza oraz grupy duszpasterskie. Dziękujemy ks. Grzegorzowi za gorliwą posługę kapłańską i życzymy wielu łask Bożych w nowej parafii w Raciążu.

Treści pożegnań przedstawione przez grupy parafialne:

1) Wolontariat młodzieżowy:

"Cudowne dwa lata pełne obecności Boga, pełne dobra i otwarcia się na innych ludzi, zwłaszcza tych potrzebujących pomocy. Ks. Grzegorzu, dziękujemy Panu Bogu za Twoja obecność wśród nas, za szczerość i otwarte serce, za czas, siły i talenty, za inspirujące kazania i wszelkie dobro które stało się naszym udziałem. Życzymy Ci Błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi w każdym dniu Twej posługi. Niech Duch Święty prowadzi Cię tam gdzie wiara nie ma granic, byś mógł chodzić nad wodami, gdziekolwiek Cię zabierze".

2) Pielgrzymi rowerowi, ministranci, pozostałe grupy duszpasterskie:

DOSTOJNY KSIĘŻE GRZEGORZU!

            "Znany poeta ksiądz Jan Twardowski – w jednym ze swoich wierszy napisał tak: 
„Słonecznik zawsze obraca się okrągłą, żółtą tarczą do słońca. Tak jak słonecznik wskazuje, z której strony świeci słońce - tak ksiądz chce pokazać nam Pana Jezusa (…) Mówi stale o [NIM] na lekcji, poza lekcją, na ślubie i na pogrzebie, wtedy, kiedy deszcze kapią i wtedy, kiedy śnieg pada…"
            Dziękujemy Ci Ojcze, że przez te dwa wikariackie lata w Dobrzyniu nad Drwęcą wskazywałeś nam Jezusa i Jego Najświętszą Matkę.
Jesteśmy Ci wdzięczni za głoszone nam Słowo Boże, pokorną posługę w konfesjonale, sprawowane Msze święte, wieczorne (klimatyczne) adoracje z młodzieżą naszej parafii, wszelkie podejmowane dzieła charytatywne i te pielgrzymkowe.
Bądź dalej wiernym sługą Jezusa… Spieszącym – tak jak filmowy Ojciec Mateusz – na swoim rowerze, zarówno do chorych w ich domach jak i do uczniów w szkole…
W imieniu Pielgrzymów Rowerowych, Ministrantów i innych grup parafialnych oraz naszych duszpasterzy – dziękujemy Ci z całego serca za wszelkie dobro i życzymy błogosławieństwa na kolejne lata posługiwania.

Szczęść Ci Boże!"