Schola parafialna to grupa dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, którzy ubogacają swoim śpiewem liturgię mszy świętej dla dzieci w każdą niedzielę o godzinie 10.30.

Obecnie do scholi parafialnej należy około 10-cioro dzieci oraz 5 osób grających i śpiewających. Obsługę techniczną zapewnia profesjonalny akustyk.

Próby scholi odbywają się w każdy wtorek o godzinie 19:00  w sali Domu Parafialnego

Opiekunem jest ks. Michał Guzek.

       

                                                                         Zapraszamy!