„Osobowy wymiar nawrócenia” – pod takim hasłem w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej odbywały się rekolekcje z udziałem 76 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (20-22 lutego). Rekolekcje poprowadził ks. mgr Rafał Pabich, wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

            W czasie Eucharystii na zakończenie rekolekcji bp Piotr Libera wręczył szafarzom przedłużenie misji kanonicznej do pełnienia posługi na kolejny rok.