Komunikat w sprawie Uroczystości I Komunii Św. i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Św. w parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą

W związku z Komunikatem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej z dnia 14.04.2020 r. uprzejmie informuję. że planujemy przeniesienie uroczystości komunijnych wg następującego porządku:

- dla grupy pierwszej z dnia 31 maja 2020 na 13 września 2020 /dotyczy zarówno I Komunii Św. jak i Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych/

- dla grupy drugiej z dnia 07 czerwca na 20 września 2020 /dotyczy I Komunii Św./

Powyższe daty będą aktualne jedynie wówczas, gdy spełniony zostanie drugi warunek określony w Komunikacie Kurii Diecezjalnej Płockiej, tzn. "gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii".

Bardzo serdecznie proszę Rodziców dzieci klas komunijnych o szczególną troskę o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary, co podkreśla Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Św. XLIII Synodu Diecezji Płockiej.

Zachęcam jednocześnie, byśmy nie ustawali we wspólnym błaganiu Pana Boga o odwrócenie zagrażającej zdrowiu i życiu pandemii. W tych intencjach codziennie odmawiajmy różaniec łącząc się duchowo z duszpasterzami i  kościołem parafialnym o godz. 20.30.

 

Ks. Jarosław Kulesza, proboszcz                                                                                 Dobrzyń n/Drwęcą, 15 kwietnia 2020 r.

 

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego