Już po raz piętnasty w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, skrzyżowania ulic, place miast, miasteczek i wsi zamienią się w miejsca modlitwy, by z koronką w ręku prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego.

W Golubiu Dobrzyniu, 28 września 2022 r. o godzinie 15:00, wierni modlili się u stóp Figury Matki Bożej na skwerze naprzeciwko kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w parafii Dobrzyń nad Drwęcą.
                         

W tym roku modlitwie towarzyszą intencje:

1 – Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać

 miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą.”  (Dz. 1521)

2 – Za oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych praw i wolności obywatelskich.

3 – Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.

4 – O pokój na Ukrainie i na całym świecie.

5 – O powrót  uchodźców  do  ich  ojczystych krajów i  pomoc w odbudowie ich domów.

6 – Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych

Na koniec modlitwy wszystkim zebranym błogosławieństwa udzielił ks. proboszcz kanonik Jarosław Kulesza z wikariuszami ks. Tomaszem Tomczakiem i ks. Michałem  Guzkiem.