PARAFIA  ŚW.  KATARZYNY  W  DOBRZYNIU  n / DRWĘCĄ

  Uroczystość Bożego Narodzenia

24 i 25 grudnia 2021 r.

 

ŻYCZENIA BISKUPA PŁOCKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2021

 

„Panie Boże Najwyższy, który uniżyłeś się dla nas, jesteś niezmierzony, a stałeś się maluczkim, jesteś bogaty, a stałeś się ubogim, jesteś wszechmocny, a stałeś się słabym”

Papież Franciszek        

Umiłowani Diecezjanie!

Polecam Was w mojej modlitwie Bogu, który w tajemnicy Wcielenia daje nam zbawienie. Celebrujemy z radością to Misterium Narodzin Bożego Syna, bo przynosi nam światło, nadzieję i pojednanie z Bogiem Ojcem. Niech w trudnych czasach pandemii nasze serca pokrzepiają się i rozradują prawdą o bliskości Wcielonego Boga, otwierając się na Jego działanie i umacniając się w wierze. Niech Boża Dziecina ubogaci naszą codzienność wszelką łaską i potrzebnymi nam darami prowadząc nade wszystko do wzrostu naszej miłości i świętości ! Przekazuję Wam Kochani, wraz z moim pasterskim błogosławieństwem, najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne !

Wasz Biskup  Piotr     

 Biskup Płocki

 

1. Podziękowania:

- za życzenia – Władzom Samorządowym Miasta, Powiatu i Gminy G-D, Ciechocina, Komendantom Policji i Państwowej Straży Pożarnej Jednostkom Samorządowym, Szkołom, Instytucjom, Organizacjom Społecznym i Osobom Prywatnym

- dziękujemy za świąteczną dekorację kościoła – Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu z Golubia i Panu Marianowi Warnelowi za podarowane piękne choinki do kościoła, osobom, które wykonały dekoracje w kościele, a są to: Pani Teresa Lubieńska, Iwona Warlikowska, Marta i Paweł Pudlińscy, Aleksandra i Grzegorz Luks, Marian Warnel, Wiesław Lesiak, Mariusz Wtorkowski, Dariusz Krzak, Janusz Jabłoński, Marcin Filarski, Robert Zaporowicz, Hubert Wichrowski. Na ręce Pana Dyrektora Piotra Floerke składam też podziękowania Szkole Plastycznej w Zespole Szkół Miejskich za obrazy Aniołów umieszczone w kościele przy żłóbku. Pracami dekoracyjnymi kierował   ks. Tomasz Kaszanek.

- drugie szczególne podziękowanie składam za dekorację przed kościołem – stajenkę bożonarodzeniową. Dziękuję Panom, dzięki którym powstała szopka przed kościołem. Zbudowali ją: Pan Jerzy Wojciechowski, Wiesław Cieszyński, Józef Piskorski, Bernard Pawłowski, Tomasz Lewandowski, Piotr Janicki, Tadeusz Pniewski. Karol Siegieda. Dziękuję za piękną jodłę, którą ufundował Pan Patryk Bożek.  Dziękuję Marysi Ligman za użyczenie figury Dzieciątka Jezus. Prace przy budowie stajenki na zewnątrz kościoła koordynował ks. Jarosław Korniak.

2. 25 grudnia Msze św. w kościele o godz: 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i 18.00 przy zachowaniu obowiązujących limitów sanitarnych.

3. Jutro, w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia obchodzimy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się odnowienie przysięgi małżeńskiej. Zapraszamy więc małżonków, aby razem przybyli do kościoła i raz jeszcze powtórzyli słowa, na których zbudowali swe małżeństwa i rodziny.

4.W piątek 31 grudnia zakończymy rok 2021. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za otrzymane łaski, przeprosimy za uczynione grzechy i prosić będziemy o Boże błogosławieństwo na nowy, 2022 rok. Dzień sylwestrowy przypada w piątek. Biskup Płocki Piotr Libera udzielił wszystkim diecezjanom i osobom przebywającym tego dnia i wieczoru na terenie naszej diecezji dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

5. Ofiary składane na tacę jutro, w II Dzień Świąt przeznaczone są jak co roku na utrzymanie WSD w Płocku.