PARAFIA  ŚW.  KATARZYNY  W  DOBRZYNIU  n / DRWĘCĄ

  Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

27 grudnia 2020 r.

  1. Dzisiejsza niedziela jest Świętem Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i św. Józe W tym roku,  aż do 08 grudnia roku przyszłego chcemy wpatrywać się w postać św. Józefa – przybranego ojca i Opiekuna Pana Jezusa i Świętej Rodziny. W tym czasie trwać będzie wyjątkowy Rok Jubileuszowy ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Opiekunem Kościoła Św. 
  2. W czwartek, w ostatni dzień 2020 roku zapraszamy do kościoła na godz. 18.00, aby podziękować Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski, przeprosić za grzechy i prosić o Boże błogosławieństwo na nadchodzący rok 2021. Nabożeństwo kończące bieżący rok odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. o go 18.00.
  3. W piątek 01 stycznia, w pierwszy dzień Nowego Roku Kościół obchodzi Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pierwszego stycznia  mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. tak, jak w każdą niedzielę. W Nowy Rok porządek Mszy św. będzie więc taki, jak w każdą niedzielę.
  4. W tym tygodniu przypadnie I Sobota Miesiąca. Po Mszy św. porannej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
  5. W tym roku, ze względu na trwającą epidemię koronawirusa kolęda, czyli wizyta duszpasterska odbywać się będzie w innej formie. Istotą kolędy jest modlitwa o Boże błogosławieństwo dla odwiedzanej przez kapłana rodziny. Nie mogąc przyjść do domów parafian będziemy zapraszać do kościoła mieszkańców poszczególnych ulic i bloków na specjalną Mszę św. w ich intencji. Podczas tych Mszy św. będzie poświęcenie wody, którą przynieśmy do kościoła we własnym naczynku. Po powrocie do domów prosimy, aby pomodlić się z całą rodziną o Boże błogosławieństwo, a głowa rodziny poświęci mieszkanie przyniesioną z kościoła wodą święconą. W tym tygodniu – w sobotę 02 stycznia zapraszamy w ramach kolędy mieszkańców Białkowa.  Białkowo Wieś i bloki zapraszamy na godz. 16.00, Białkowo przy Szosie na godz. 17.00. Przy okazji kolędy składane były też ofiary na całoroczne utrzymanie kościoła i parafii. Jeśli ktoś będzie chciał taką ofiarę złożyć, to przy wejściu do kościoła będzie umieszczona skarbonka z napisem „ofiara kolędowa”, do której będzie można w podpisanej lub anonimowej kopercie złożyć ofiarę kolędową.
  6. W zakrystii dostępny jest pięknie wydany świąteczny dwutygodnik „Gość Niedzielny”.   
  7. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na rachunki parafialne.