PARAFIA  ŚW.  KATARZYNY  W  DOBRZYNIU  n / DRWĘCĄ

  Uroczystość Bożego Narodzenia

25 grudnia 2019 r.

1. Życzenia Biskupa Mirosława Milewskiego

 

Kochani Bracia i Siostry!

    W kończącym się roku, w którym w naszym Kościele przeżywaliśmy 20. rocznicę beatyfikacji Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników: abp. Nowowiejskiego i bp. Wetmańskiego, składamy głęboki pokłon przed Dzieciątkiem Jezus.

    Niech wielka tajemnica wiary o Synu Bożym, który przyniósł na świat miłość i pokój przenika Wasze życie, daje duchową siłę w przezwyciężaniu codziennych trudności i napełnia nadzieją. Z całego serca życzę Wam Kochani opieki oraz wstawiennictwa Świętej Rodziny. Niech życie Maryi i Józefa będzie najważniejszym drogowskazem każdego dnia.

    Zapewniam o mojej modlitwie i z serca błogosławię: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

Płock, Narodzenie Pańskie A.D. 2019

 

† Mirosław Milewski

Wikariusz Generalny

 

2. Podziękowania:

- za życzenia – Władzom Samorządowym Miasta, Powiatu i Gminy G-D, Ciechocina, Jednostkom Samorządowym, Szkołom, Instytucjom, Organizacjom Społecznym i Osobom Prywatnym

- za zaproszenie na opłatki w okresie świątecznym

- za świąteczną dekorację kościoła – Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu z Golubia za podarowane do kościoła piękne choinki, wykonawcom tegorocznej dekoracji w kościele, którymi byli: Pani Teresa Lubieńska, Katarzyna Procka, Iwona Warlikowska, Aleksandra i Grzegorz Luks, Marta i Paweł Pudlińscy, Panowie Janusz Jabłoński, Marian Warnel, Marek Wtorkowski, Marcin Filarski i ochotnicy, którzy przystroili choinki. Szczególnie za wielki wkład pracy dziękuje Panu Kościelnemu Robertowi Zaporowiczowi. Dziękuję za wszelką życzliwość i pomoc Panu Piotrowi Dombrowskiemu i firmie DOMBUD oraz Panu Karolowi Kwiecień z Szafarni. Bardzo dziękuję też Panom Dariuszowi Krzak, Wiesławowi Lesiakowi i Grzegorzowi Jasińskiemu za pomoc w dekoracji i podarowanie dla naszego kościoła nowych figurek do Szopki Betlejemskiej. Te prace koordynował ks. Tomasz Kaszanek.

- szczególne podziękowanie za dekorację przed kościołem – stajenkę bożonarodzeniową składam – ks. Jarosławowi Korniakowi i Osobom, dzięki którym powstała szopka przed kościołem. Zbudowali ją: Pan Jerzy Wojciechowski, Wiesław Cieszyński, Bernard Pawłowski, Karol Kwiecień, Piotr Janicki, Marian Warnel, Tomasz Lewandowski, Robert Zaporowicz, Józef Piskorski, Zbigniew Witulski, Patryk Bożek, Łukasz Kustra.

- Chórowi GAUDIUM  i dyrygentom za koncert kolęd przed Pasterką

- P. Kazimierzowi Skop za nagrywanie uroczystości i udostępnienie dla TV kablowej

 

3. Taca z II Dnia świąt Bożego Narodzenia będzie przeznaczona na WSD w Płocku.

4. W Niedzielę po Bożym Narodzeniu czyli w Uroczystość Świętej Rodziny zapraszamy do kościoła na godz. 16.45 z instrumentami na rodzinne kolędowanie. Potrwa ono do godz. 18.00.

5. Porządek kolędy na najbliższe dni:

- 28. grudnia /sobota/ Białkowo, - 3 księży od godz. 9.00

- 30 grudnia /poniedziałek/ ul. Dra Koppa i Ks. Twardowskiego 3 księży od godz. 15.00

- 31 grudnia /wtorek/ - Plac Tysiąclecia – 4 księży od godz. 15.00