Rodziców kandydatów przystępujących w roku szkolnym 2018/2019 do Sakramentu Bierzmowania prosimy o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go do ks. Grzegorza lub do Kancelarii Parafialnej. Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Zgłoszenie Kandydata do Sakramentu Bierzmowania

 

Klauzula informacyjna o Ochronie Danych Osobowych