Po dojechaniu na miejsce zwiedziliśmy Sanktuarium męczeństwa ks. Jerzego. Zobaczyliśmy materiały historyczno-dowodowe i nowoczesne multimedialne ekspozycje dotyczące Błogosławionego Męczennika oraz Jego kultu w różnych miejscach świata.

        Po zakończeniu zwiedzania zapełniliśmy tamtejsze Sanktuarium i wzięliśmy udział w uroczystej Mszy świętej sprawowanej w intencji pielgrzymów, ich rodzin, kapłanów oraz całej naszej parafii. Z wielką wiarą i z pokorną prośbą o konkretne łaski modliliśmy się litanią do ks. Jerzego i ucałowaliśmy Jego relikwie.

            Po zakończeniu liturgii zakupiliśmy pamiątki i specjalne biało-czerwone patriotyczne różańce, które osobiście poświęcił nam ks. Proboszcz miejscowej parafii i jednocześnie Rektor Sanktuarium.

        Ostatnią częścią pielgrzymki był przejazd na Włocławską tamę. Tam nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przed pamiątkową płytą poświęconą ks. Jerzemu, odśpiewanie pieśni „Ojczyzno ma – tyle razy we krwi skapana…” i różaniec przy krzyżu dedykowanym Męczennikowi naszych czasów.

          Na zakończenie pielgrzymki, po dojechaniu do Dobrzynia, przy pomniku Matki Bożej - znajdującym się przed naszym parafialnym kościołem - odśpiewaliśmy wspólnie Apel Jasnogórski i zawierzyliśmy Jej naszą parafię i całe miasto.

ks. Tomasz